Ευβοίας 33
546 38 Θεσσαλονίκη
Τ 2313 000313
Ε info@efthymioupls.com